Janos Konsultpool

Skatte-, Inkomst-, Fastighets- &

Preliminära Deklarationer

Är din Destination Jönköping?

Är ditt Behov / Din Frågeställning / Din Brist Skatte- / RedovisningsRelaterad?

På Janos.se kanske du finner din Stigfinnare / Vägvisare / Kartläsare / Rådgivare / Guide genom § ock Byråkrati…

Kontakta oss på info@janos.se eller 036-615 61 


Janos BokföringsByrå

Promote Your Page Too

Janos International Service

Promote Your Page Too

Janos International Service

är nu även Bokförlag…

se FörlagsSidan

…samt mjukstartat lite kurser… se hit. 

&

NanoUtbildning

www.janos.se

Kontakt

GDPR

Janos BokföringsByrå & Janos International Service försöker behandla personuppgifter enligt GDPR. Då båda företagen agerar som RedovisningsKonsulter behandlas personuppgifterna i enlighet med Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism | Svensk författningssamling 2017:630 t.o.m. SFS 2018:332 ~ 5 kap 2§ ock 3§ samt 4§.

GDPR-kontakt: Lennarrrt | upptaget@03661561.se

Jönköping är centralorten

Janos Konsultpool har kontor i Norrahammar, men kunderna är spridda över Götaland.

Kontaktuppgifter:

www.janos.se

Länkar

SkatteverketHär är direktlänk till skatteverkets hemsida

Bolagsverket 

FörsäkringsKassans SjukLöneKostnadsErsättningsBeräknare

K-regelverken ~ BFN.se

BAS kontoplaner ~ BAS.se

Penningtvättlagen (2017:630)Länsstyrelsen Skåne

  • goAML 🇸🇪 FinansPolisens Portal för Rapportering i goAML
  • Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

DataInspektionenGDPR – IntegritetsSkyddsMyndigheten

NanoUtbildning – 1 Försök till 1 Sammanställning av FaktaLänkar om GDPR

BLinfo.se bjuder på Skatteguiden 2016 (pdf)

Pod

Några Samarbetspartner

Annat Skojsiskojjs

www.janos.se
Skriv ut Skriv ut sidan