Janos Konsultpool

Hållbart

Här är vi. Hit vill vi. Vad vi kan göra. Vad vi önskar. Vad som för oss är övermänskligt.

 

 

 

 


MÅL 1: INGEN FATTIGDOM

 


MÅL 2: INGEN HUNGER

 


MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

 


MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA

 


MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET

 


MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

 


MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

 


MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

 


MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

 


MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET

 


MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

 


MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

 


MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

 


MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER

 


MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

 


MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

 


MÅL 17: GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

~

 

Hållbara länkar från NanoUtbildning.se


af LennArrrt.xyz

 

Skriv ut Skriv ut sidan