Janos Konsultpool

Skapande av automatiskt Lönebesked vid inlämning av ArbetsGivarDeklaration på IndividNivå ( AGI )

Skatteverkets Ställningstaganden 202 469893-18/111 från 2018-11-14:

”Den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare på individnivå i en arbetsgivardeklaration ska senast den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket informera mottagaren om de uppgifter om denna som lämnas i arbetsgivardeklarationen. Sådan underrättelse ska normalt göras i samband med varje utbetalning som redovisas.”

Skulle det inte underlätta för alla parter om Skatteverket vid inlämnande av AGI automatiskt skickade ut ett avisering till Min Myndighetspost att nu har ArbetsGivare registrerat lön ock uppgifterna går nu att se på Mina Sidor hos Skatteverket?

Detta borde iallafall kunna vara valbart, med kryssruta, för arbetsgivare som lämnar / godkänner AGI manuellt på Skatteverkets hemsida. Det är ju stor sannolikhet att dessa arbetsgivare inte har så många anställda / har avancerade löneprogram / stor vana av att betala ut löner löpande, ock därför kan det i dessa fall finnas stor risk att dessa missar att lämna ”Lönebesked” i enlighet med ställningstagandet ovan.

 

Lennarrrt Olausson
Janos International Service
Box 3283
SE-550 03 JÖNKÖPING
0704-61 48 47
lennarrrt @ janos.se 

 

Skriv ut Skriv ut sidan