Janos Konsultpool

1 skugga av 1 idé till GDPR-hantering på WebbSidor

Denna, min idé, ligger på nivån internationell standard, som är tänkt att fungera på alla sidor, med alla webbläsare på alla plattformar. Jag kallar idén nedan i denna text för G-shield. G-shield ska på ett enkelt men tydligt sätt visa:

 • om webbsidan jag befinner mej på samlar personuppgifter
 • om jag godkänt detta insamlande eller om annan laglig grund föreligger
 • innehålla länkar till:
  • PersonUppgiftsAnsvarig (för sidan)
  • godkännandet
  • information om vad som samlas
  • hur jag ev kan avsäga mej samlandet
  • samt till DataInspektionens sida

Här följer en kort sammanfattande beskrivning av hur jag tänkt mej G-shield. Beskrivningen kan komm att uppdateras och revideras …

Beskrivning av G-shield

Visuellt ska en liten sköld – G-shield – ”sväva” i ena hörnet av sidan. G-shielden ska underifrån ”lysas upp” (glow) i grönt om inga personuppgifter samlas, blå om jag surfar anonymt, orange om personuppgifter samlas som jag godkänt (alt. har annan laglig grund) samt då visa vem ”jag” är (mitt namn i G-shield), och rött om sidan vill samla men jag ännu inte tagit del av informationen / godkänt denna insamling. G-shield ska vara klickbar. Vid klick ska G-shield lägga sig över webbsidan jag befinner mej på och:

 • (vid rött) ha nedanstående samt överst text (exempel) ”Vi (personuppgiftsansvarig) vill samla information / uppgifter om dej som vi ska använda till … (Här kan du läsa mer {länk}). Godkänner du detta? Ja □ {godkännande med t ex BankID} Nej □ {om G-shield bara klickas bort ska detta per automatik betraktas som Nej}
 • ha information om Personuppgiftsansvarig, länk till personuppgifter som samlas, länk till DI.

 

© Lennarrrt 2017-11-05
senast uppdaterad 2017-12-27

2 B continued …

Lennarrrt Olausson
Janos International Service
Box 3283
SE-550 03 JÖNKÖPING
0704-61 48 47
lennarrrt @ janos.se
Skriv ut Skriv ut sidan