ReligionsNeutral NanoPilgrimsVandring under Tystnad 📵Jönköping :heart: Mitt i Götaland :sweden:


1 Resa - inte Geografiskt, utan GruppDynamiskt.


Samling ock lätt genomgång på 1 ParkeringsPlats i Södra Vätterbygden...
Gemensam PilgrimsVandring i grönskande miljö under Tystnad - ca 77 minuter ~ 2277 steg
Måltid där vi samtalar ock reflekterar över det vi upplevt under vår NanoPilgrimsVandring - ca 77 minuter

"... Kan vi ha en ordlös gemenskap?
Kan vi umgås utan att samtala?
Blir tystnaden pinsam? ..."

Denna NanoPilgrimsVandring under Tystnad är ReligionsNeutral.

GruppStorlek: 1 - 12 personer
Pris: 1313,- SEK / person

~

Ledstjärnor

1 enkelt Livsvårdsprogram vilket:

🌲 stärker gruppgemenskapen
🌳 förbättrar stresshanteringen
🌲 ger positiva effekter på den sociala hälsan
🌳 förbättrar förmågan till MonoTasking

TeamBuildning under tystnad - likt 1 KoffeinKick för gruppsamarbetet & det sociala samspelet

~

"... stillhet & djupt allvar,
lixom
livsnjutning & avsiktslöst strosande..."

~

Memento Mori

Kontakt Mellyrn : pilgrim @ mellyrn.se

ReligionsNeutral NanoPilgrimsVa - mellyrn | ello
GDPR
7
Ɀ
Pictures & created by: MrZ