Janos Konsultpool

Hållbart

Här är vi. Hit vill vi. Vad vi kan göra. Vad vi önskar. Vad som för oss är övermänskligt.


MÅL 1: INGEN FATTIGDOM


MÅL 2: INGEN HUNGER


MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE


MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA


MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET


MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA


MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA


MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT


MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR


MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET


MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN


MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION


MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA


MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER


MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD


MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN


MÅL 17: GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

~

Hållbara länkar från NanoUtbildning.se


af LennArrrt.xyz
Skriv ut Skriv ut sidan