Janos Konsultpool

MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Ansvarsfulla Investeringar:

SolEnergiAnläggningar i de fattigaste områdena i MellanAfrica / MellanAmerika / MellanAsien via Trine

Impact summary (13 April 2021)

PEOPLE WITH ELECTRICITY 407 (Upcoming: +112)

TONS CO2 AVOIDED 89 (Upcoming: +79)

LOANS SUPPORTING NO POVERTY 8

LOANS SUPPORTING GOOD HEALTH 20

LOANS SUPPORTING QUALITY EDUCATION 20

LOANS SUPPORTING GENDER EQUALITY 2

LOANS SUPPORTING ECONOMIC GROWTH 26

LOANS SUPPORTING INNOVATION 8

LOANS REDUCING INEQUALITIES 2

LOANS FOR SDG PARTNERSHIP 2

LOANS SUPPORTING SUSTAINABLE CITIES 6

~ ※ ~

Little Sun – make solar energy available in areas without electricity

Every Little Sun Diamond sold delivers one Little Sun to an African community without electricity at a locally affordable price. Little Sun’s core mission of reaching the Sustainable Development Goals, particularly nos. 3 (good health and well-being), 4 (quality education), 5 (gender equality), 7 (affordable and clean energy), and 13 (climate action). [ LittleSun.org ]

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Genom att anskaffa begagnade, rekonditionerade kontorsmaskiner & kontorsmöbler i största möjliga utsträckning försöker vi på Janos-företagen konsumera hållbart. Genom om att i största möjligaste mån skriva ut dubbelsidigt (ja, t o m flera sidor per sida), samt återanvända felutskrifter, utan personuppgifter, till egenanteckningar & som flikmaterial för respektive klient försöker vi minimera pappersförbrukningen. Företagsbilen får besöka Bilspa – modern & miljövänlig biltvätt hos Nybergs Bil, Jönköping

MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Janos International Service agerar som RedovisningsKonsult ock är därmed anmäld till PenningTvättsRegistret i enlighet med Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism | Svensk författningssamling 2017:630 t.o.m. SFS 2018:332 ~ 5 kap 2§ ock 3§ samt 4§. Misstänkt Penningtvätt anmäls därför till FinansPolisen, vilket motverkar Korruption [ bl a Mål 16.4 & 16.5 ]

För utom ovanstående jobbar LennArrrt med:

  • B:sidesMusik Du Inte Visste Att Du Gillade – NärRadioProgram Jönköping
  • 1Tree.se – 1 sida om Träd som planterats av Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf, 1 del av Sveriges sentida Kultur- & NaturArv.
  • Vi Svenskar tar oftast Skogskyrkogården som något självklart, ock inser kanske inte att just Skogskyrkogården är rätt unikt för Sverige ock en del av vårt sentida Nationalromantiskt (1900-tal) kulturarv. Det vill Skogskyrkogårdar.se försöka ändra på.
  • 1 Sammanställning med Hållbara länkar @ NanoUtbildning.se

Tjänstemil med 🚗 bensindriven Mini:

  • 2016: 964,3
  • 2017: 755,8
  • 2018: 865,9
  • 2019: 900,8
  • 2020: 610,2
Skriv ut Skriv ut sidan