Janos Konsultpool

MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Ansvarsfulla Investeringar:

SolEnergiAnläggningar i de fattigaste områdena i MellanAfrica / MellanAmerika / MellanAsien via Trine

Impact summary (13 April 2021)

PEOPLE WITH ELECTRICITY 407 (Upcoming: +112)

TONS CO2 AVOIDED 89 (Upcoming: +79)

LOANS SUPPORTING NO POVERTY 8

LOANS SUPPORTING GOOD HEALTH 20

LOANS SUPPORTING QUALITY EDUCATION 20

LOANS SUPPORTING GENDER EQUALITY 2

LOANS SUPPORTING ECONOMIC GROWTH 26

LOANS SUPPORTING INNOVATION 8

LOANS REDUCING INEQUALITIES 2

LOANS FOR SDG PARTNERSHIP 2

LOANS SUPPORTING SUSTAINABLE CITIES 6

Impact summary (13 April 2022)

~ ※ ~

Little Sun – make solar energy available in areas without electricity

Every Little Sun Diamond sold delivers one Little Sun to an African community without electricity at a locally affordable price. Little Sun’s core mission of reaching the Sustainable Development Goals, particularly nos. 3 (good health and well-being), 4 (quality education), 5 (gender equality), 7 (affordable and clean energy), and 13 (climate action). [ LittleSun.org ]

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Genom att anskaffa begagnade, rekonditionerade kontorsmaskiner & kontorsmöbler i största möjliga utsträckning försöker vi på Janos-företagen konsumera hållbart. Genom om att i största möjligaste mån skriva ut dubbelsidigt (ja, t o m flera sidor per sida), samt återanvända felutskrifter, utan personuppgifter, till egenanteckningar & som flikmaterial för respektive klient försöker vi minimera pappersförbrukningen.
Uppmuntrar löpande min kunder att öka medvetenheten om, samt försöka tillämpa, hållbara metoder i den dagliga verksamheten och påbörja sin resa mot hållbarhetsredovisning / -rapportering.
Företagsbilen får besöka Bilspa – modern & miljövänlig biltvätt hos Nybergs Bil, Jönköping. Minimera tjänstekörning genom att försöka genomföra möten digitalt och göra så många besök som möjligt per resa. Så länge det råder stor osäkerhet / oenighet hur persontransporter ska hanteras i framtiden fortsätter jag i några år framöver köra Mini, då jag anser att detta är både det ekonomiskt, hållbarhets- & miljömässigt bästa alternativet så länge bilen inte kräver några större reparationer. … så småningom blir det Elbil om el & laddinfrastruktur finnes.
Hållbar KaffeLeverantörsKedja erhålls av Liaberg Grönsaker.
I många hållbarhetsfrågor agerar vi som vi Smålänningar gjort i århundranden …
[bl a Mål 12.2 & 12.6 ]

MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Janos International Service agerar som RedovisningsKonsult ock är därmed anmäld till PenningTvättsRegistret i enlighet med Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism | Svensk författningssamling 2017:630 t.o.m. SFS 2018:332 ~ 5 kap 2§ ock 3§ samt 4§. Misstänkt Penningtvätt anmäls därför till FinansPolisen, vilket motverkar Korruption. Janos International Service har nolltolerans mot korruption såväl bland kunderna som hos leverantörerna.
Som RedovisningsByrå är det en självklarhet att vårt Högsta Mål, både för oss ock för våra klienter, är en Korrekt Redovisning & Rätt Skatt i Rätt Tid (läs mer om Skattepolicy på Skatteverkets hemsida) [ bl a Mål 16.4 & 16.5 ]

Förutom ovanstående jobbar LennArrrt med:

 • B:sidesMusik Du Inte Visste Att Du Gillade – NärRadioProgram Jönköping
 • 1Tree.se – 1 sida om Träd som planterats av Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf, 1 del av Sveriges sentida Kultur- & NaturArv.
 • Vi Svenskar tar oftast Skogskyrkogården som något självklart, ock inser kanske inte att just Skogskyrkogården är rätt unikt för Sverige ock en del av vårt sentida Nationalromantiskt (1900-tal) kulturarv. Det vill Skogskyrkogårdar.se försöka ändra på.
 • 1 Sammanställning med Hållbara länkar @ NanoUtbildning.se

Ökat fokus krävs:

På LeverantörsKedjorna, inkl avfallet, då oklarhet samt känslan av hög risk infinner sig så det gäller:

 • Drivmedel till MINIn
 • Datorer
 • Mobiler
 • Skrivare med Toner
 • Glödlampor

Tjänstemil med 🚗 bensindriven Mini:

 • 2016: 964,3
 • 2017: 755,8
 • 2018: 865,9
 • 2019: 900,8
 • 2020: 610,2
 • 2021: 480,3

Skriv ut Skriv ut sidan