Janos Konsultpool

Skatte-, Inkomst-, Fastighets- & Preliminära Deklarationer

Är din Destination Jönköping?

Är ditt Behov / Din Frågeställning / Din Brist Skatte- / RedovisningsRelaterad?

På Janos.se kanske du finner din Stigfinnare / Vägvisare / Kartläsare / Rådgivare / Guide genom § ock Byråkrati…

Kontakta oss på info@janos.se eller 036-615 61

Jönköping är centralorten

Janos Konsultpool har kontor i Norrahammar, men kunderna är spridda över Götaland.

 

Janos BokföringsByrå

Promote Your Page Too

Janos International Service

Promote Your Page Too

Janos International Service

 

är nu även Bokförlag…

se FörlagsSidan

 

…samt mjukstartat lite kurser… se hit.

&

NanoUtbildning.se

GDPR

Janos BokföringsByrå & Janos International Service försöker behandla personuppgifter enligt GDPR. Då båda företagen agerar som RedovisningsKonsulter behandlas personuppgifterna i enlighet med Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism | Svensk författningssamling 2017:630 t.o.m. SFS 2024:125 ~ 5 kap 2§ ock 3§ samt 4§.

GDPR-kontakt: Lennarrrt | upptaget@03661561.se

 

Kontaktuppgifter:

 

Länkar

SkatteverketHär är direktlänk till skatteverkets hemsida

Bolagsverket

FörsäkringsKassans SjukLöneKostnadsErsättningsBeräknare

K-regelverken ~ BFN.se

BAS kontoplaner ~ BAS.se

Penningtvättlagen (2017:630)Länsstyrelsen Skåne

  • goAML 🇸🇪 FinansPolisens Portal för Rapportering i goAML

DataInspektionenGDPRIntegritetsSkyddsMyndigheten

NanoUtbildning – 1 Försök till 1 Sammanställning av FaktaLänkar om GDPR

BjornLunden.se bjuder på RedovisningsKunskaper

Pod

 

Några Samarbetspartner

Annat Skojsiskojjs

www.janos.se

Z