Janos Konsultpool

Hållbart Janos International ServiceTellus = Vi. Allt samverkar. Växterna i naturen, djuren & vi. Ingen Ska Lämnas Utanför.
MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA


Ansvarsfulla Investeringar:

SolEnergiAnläggningar i de fattigaste områdena i MellanAfrica / MellanAmerika / MellanAsien via Trine.com sedan November 2015

Impact summary 2021


~ ※ ~

Impact summary 2022


~ ※ ~

Impact summary 2023


~ ※ ~Little Sun – make solar energy available in areas without electricity

Every Little Sun Diamond sold delivers one Little Sun to an African community without electricity at a locally affordable price. Little Sun’s core mission of reaching the Sustainable Development Goals, particularly nos. 3 (good health and well-being), 4 (quality education), 5 (gender equality), 7 (affordable and clean energy), and 13 (climate action). [ LittleSun.org ]


LittleSun.org/ReachForTheSunMÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Genom att anskaffa begagnade, rekonditionerade kontorsmaskiner & kontorsmöbler i största möjliga utsträckning försöker vi på Janosföretagen konsumera hållbart. Genom att i största möjligaste mån skriva ut dubbelsidigt (ja, t o m flera sidor per sida), samt återanvända felutskrifter, utan personuppgifter, till egenanteckningar & som flikmaterial för respektive klient försöker vi minimera pappersförbrukningen.
Uppmuntrar löpande min kunder att öka medvetenheten om, samt försöka tillämpa, hållbara metoder i den dagliga verksamheten och påbörja sin resa mot hållbarhetsredovisning / -rapportering.
Företagsbilen får besöka Bilspa – modern & miljövänlig biltvätt hos Nybergs Bil, Jönköping. Minimera tjänstekörning genom att försöka genomföra möten digitalt och göra så många besök som möjligt per resa. Så länge det råder stor osäkerhet / oenighet hur persontransporter ska hanteras i framtiden fortsätter jag i några år framöver köra Mini, då jag anser att detta är både det ekonomiskt, hållbarhets- & miljömässigt bästa alternativet så länge bilen inte kräver några större reparationer. … så småningom blir det Elbil om el & laddinfrastruktur finnes.
Hållbar KaffeLeverantörsKedja erhålls av Liaberg Grönsaker.
I många hållbarhetsfrågor agerar vi som vi Smålänningar gjort i århundranden … [bl a Mål 12.2 & 12.6]MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Janos International Service agerar som ExternKamrer (RedovisningsKonsult) ock är därmed anmäld till PenningTvättsRegistret i enlighet med Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansieringav terrorism | Svensk författningssamling 2017:630 t.o.m. SFS 2024:125 ~ 5 kap 2§ ock3§ samt 4§. Misstänkt Penningtvätt anmäls därför till FinansPolisen, vilket motverkar Korruption. Janos International Service har nolltolerans mot korruption såväl bland kunderna som hos leverantörerna. Som RedovisningsByrå är det en självklarhet att vårt Högsta Mål, både för oss ock för våra klienter, är en Korrekt Redovisning & Rätt Skatt i Rätt Tid (läs mer om Skattepolicy på FARs hemsida) [ bl a Mål 16.4 & 16.5 ]


This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Förutom ovanstående jobbar LennArrrt med:

 • B:sidesMusik Du Inte Visste Att Du Gillade – NärRadioProgram Jönköping (paus sedan pandemiutbrottet 2020)
 • 1Tree.se – 1 sida om Träd som planterats av Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf, 1 del av Sveriges sentida Kultur- & NaturArv.
 • Vi Svenskar tar oftast Skogskyrkogården som något självklart, ock inser kanske inte att just Skogskyrkogården är rätt unikt för Sverige ock en del av vårt sentida Nationalromantiskt (1900-tal) kulturarv. Det vill Skogskyrkogårdar.se försöka ändra på.
 • 1 Sammanställning med Hållbara länkar @ NanoUtbildning

 • Ökat fokus krävs:

 • Pappersförbrukning
  Målet är ju att göra allt digitalt så att materialinköp ej behöver göras. Detta är ju dock en utopi med dagens regelverk.
  Svårt att avgöra pappersåtgång hos kunder av det material som jag skapat.
  pdf:a mera är en möjlig väg att gå...
 • A4-papper som används av Janos International Sevice:
  1049710a.pdf finns på: https://www.officedepot.se/produkter/papper-block-2334/kopieringspapper-skrivarpapper-2345/papper-a4-3431/papper-everyday-80g-a4-2500-kt-1049710# samt 4CC - Kopieringspapper är tillverkad på ett sätt som minimerar fossila CO2-utsläpp. Papperet är ECF (Elementary Chlorine Free) och bär Svanenmärket, EU Ecolabel (90-160 g / m²) och FSC-märket. 4CC - Kopieringspapper och dess förpackningsmaterial är 100% återvinningsbara. Fabriken har certifikat för kedjeförvaring enligt FSC® (FSC® varumärkeskodskod: FSC® C015932) och PEFC ™ (PEFC ™-logo licenskod PEFC / 02-31-86) funnet på: http://www.kopieringspapper.eu/blogg


  Tjänstemil med bensindriven Mini:
 • 2016: 964,3
 • 2017: 755,8
 • 2018: 865,9
 • 2019: 900,8
 • 2020: 610,2
 • 2021: 480,3
 • 2022: 531,6
 • 2023: 510,5

 • E-post: jis @ janos.se

  Z